Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANGOLINSHOP.PL

(dalej jako„Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady dokonywania sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.pangolin.shop.pl (zwany dalej jako „Sklep”).
 2. Właścicielem Sklepu jest Karolina Radwańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pangolin Print Karolina Radwańska, z siedzibą na ulicy Kościuszki 132, 90-451 Łódź, NIP 6922455367, REGON 369965071 (zwana dalej jako „Sprzedawca”).
 3. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna pełnoletnia, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną (zwany dalej jako „Kupujący”). Klientem Sklepu może być w szczególności konsument jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany dalej jako „Konsument”).
 4. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu: www.pangolin.shop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest po spełnieniu następujących wymagań technicznych: 
  1. dostęp do urządzenia połączonego z siecią Internet;
  2. prawidłowo skonfigurowana przeglądarka internetowa;
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 320px;
  4. aktywne konto poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w związku z gromadzeniem informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu w celu utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu bez konieczności ponownego logowania na każdej podstronie Sklepu oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Kupującego.

§2 REJESTRACJA

 1. Kupujący może korzystać ze Sklepu na dwa sposoby:
  • po zarejestrowaniu swojego konta w Sklepie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego w zakresie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe; nastąpi utworzenie konta Klienta opatrzonego loginem i hasłem, po akceptacji Regulaminu Sklepu. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą;
  • jako „Gość” czyli klient niezarejestrowany, po wypełnieniu formularza danych niezbędnych do realizacji zamówienia i akceptacji Regulaminu Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie w formularzu rejestracji danych określonych jako obowiązkowe, uniemożliwia rejestrację i założenie konta lub realizację zamówienia w przypadku klientów niezarejestrowanych.
 3. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa.
 4. Kupujący zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail lub adresu/adresów do dostawy, dokonując aktualizacji danych w sekcji „Moje konto”, aby każde kolejne zamówienie złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z konta w Sklepie, poprzez przesłanie e-maila bez treści z wpisanym tytułem “Usunięcie konta” wysłanego z adresu, który został podany przy zakładaniu konta. Konto oraz wszelkie dane z nim związane zostaną trwale i nieodwracalnie usunięte z bazy w ciągu 7 dni (dni robocze). Po ich usunięciu Kupujący otrzymuje potwierdzenie usunięcia konta.

§3 ZAKUPY

 1. Prezentacja towarów w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, ma charakter zaproszenia do zawarcia umowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
 2. Wszystkie ceny towarów prezentowanych w Sklepie są cenami detalicznymi (do zapłaty).
 3. Dokonywanie zakupów w Sklepie odbywa się poprzez złożenie zamówienia.
 4. Zakup towarów prezentowanych w Sklepie dokonywany jest na warunkach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia, w szczególności po cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia i na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie.
 5. Sprzedawca może generować kody rabatowe, które następnie będą udostępniane Kupującym w celach promocyjnych. Kody rabatowe generowane przez Sprzedawcę mogą być wykorzystywane w odniesieniu do wszystkich lub jedynie niektórych towarów dostępnych w Sklepie.
 6. Kody rabatowe są jednorazowego użytku i mogą być wykorzystane w terminie wskazanym w wiadomości elektronicznej lub ulotce otrzymywanej przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Skorzystanie z kodu rabatowego przez Kupującego powoduje obniżenie ceny zakupionych towarów o odpowiedni procent, zgodnie z wiadomością otrzymaną przez Kupującego wraz z kodem rabatowym. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 7. Złożenie zamówienia następuje poprzez:
  • zarejestrowanie się na stronie Sklepu, zalogowanie do istniejącego już konta Kupującego lub wypełnienie formularza danych dla klientów niezarejestrowanych, zgodnie z zasadami określonymi w §2;
  • dokonanie wyboru właściwego towaru oraz ilości i dodanie go do koszyka;
  • wybór sposobu płatności i sposobu dostawy zamówienia;
  • kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. Do ceny wybranego towaru doliczana jest cena dostawy towaru, zgodnie z wyborem Kupującego. Informacja o kosztach dostawy zostaje podana Kupującemu przed wyborem sposobu dostawy.
 9. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku “Kupuję i płacę” Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 10. Osoba fizyczna składająca zamówienie w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną poprzez złożenie zamówienia w Sklepie oświadcza, że jest uprawniona do reprezentowania tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 11. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W chwili otrzymania przez Kupującego elektronicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z podanych czasów realizacji.
 14. W przypadku płatności kartą, czas realizacji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 15. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia, a po opłaceniu zamówienia potwierdzi zawarcie umowy na odległość.
 16. Sprzedawca zobowiązuje się dbać, aby informacje o dostępności podane przy prezentowanych towarach i usługach były aktualne. W razie braku dostępności zamówionego towaru Kupujący otrzyma drogą elektroniczną informację o braku dostępności. W takiej sytuacji Strony ustalą dalszy sposób postępowania (dłuższy okres oczekiwania, częściowa realizacja zamówienia, anulowanie zamówienia, inne).

§4 PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może wybrać formę płatności za zamówione towary spośród form przedstawionych poniżej:

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów